top of page

TM

BAGBAN AMALLARYNDA ÖNÜMLERINI ART ARTDYRMAK ÜÇIN TÄZEÇILLIK ÇÖZGÜTLERI

PU250

5050

HAKYNYZ WE HAZELNUT ARASSALAÝJY

PU250

pu250-pulitore.png
Screenshot 2023-03-21 at 2.30.33 PM.png
Screenshot 2023-03-21 at 2.32.26 PM.png
Screenshot 2023-03-21 at 2.32.32 PM.png

42 at güýji Yanmar suw bilen sowadylan hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan, elektron gözegçilik we displeý we joýstik arkaly funksiýalary sazlamak arkaly täsirli we amalydyr.

​ ​

Aýratynlyklary

Awtoulagda gönüden-göni ýüklemek üçin 3,78 m guşak, kran arkaly sazlanyp bilinýän, joýstik arkaly gidrawliki bukulyp bilinýän we ulag üçin bukulyp bilinýän beýiklik; Şeýle hem dürli pozisiýalary almak üçin aýlanyp bilýär.

 

Leafapraklary arassalamak we galyndylary aýyrmak üçin fan bilen 2800 litrlik konweýer zyňyş kemeri, tizligi sazlap bolýan, şeýle hem galyndylary we inçe galyndylary aýyrmak üçin uly elek, şahalar we daşlar üçin rolik bölüji.

JANNATÇY BILEN BAGLANYŞYK

rf19-scontornato.png

RF19

Screenshot 2023-03-21 at 2.36.07 PM.png

RF19 ýokary öndürijilikli, ykjam we güýçli üfleýji. Giň ulitka, uly howa akymyny döretmäge mümkinçilik berýär.

​ ​

Aýratynlyklary

RF19 janköýeri, howa akymynyň zerur bolanda üýtgemegine mümkinçilik berýän iki tizlikli köpeldiji bilen enjamlaşdyrylandyr.

 

Howa akymyny iň amatly ugra gönükdirmek üçin uç pyçaklaryny gidrawliki taýdan sazlamak mümkinçiligi.

 

Roadolda aňsat ulag üçin bukulyp bilner.

Roadsollary, baglary, baglary arassalamak üçin ajaýyp programma. Işleýiş wagtynda has gowy durnuklylyk üçin üfleýjiniň agramy gidrawliki liftde gowy paýlanýar.

ÖZÜNI TASLAMA EDIP BOLAN MAŞYN

5050

Enjam has çalt we has takyk çapmagy üpjün edýär: sebetlerdäki operatorlar zerur bolan ýagdaýynda aňsatlyk bilen öňe, ýokary we aşak hereket edip bilerler, işini bitirmek üçin iň amatly ýagdaýda.

​ ​

Aýratynlyklary

Tapylan dolandyryş konsolyndan ähli maşyn funksiýalaryna doly gözegçilik sebetlerde.

5050 modeli pnewmatik gyrkymlary gönüden-göni enjama dakmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin 2 operator sebetde işleýärkä, 2 ýa-da has köp operator ýerde işläp biler: has çalt we ikinji geçiş zerurlygy bolmazdan.

Pes sarp ediş 42 HP Yanmar motory;

4 × 2 gidrostatik geçiriş.

Maks. çapmagyň beýikligi: 7 m.

Maks. kesmegiň ini: 9 m.

5050-scontornato-removebg-preview.png
bottom of page