top of page

TM

i k i   s a ý l a w   i k i   d o g r y

30140

VL08

TRAKTOR BAGLANAN TARAP SÜPÜRIJI

MONCHIERO_03-Thumbnail-portfolio-HOME-Products-Categories-e1623260996706.png

VL08

Screenshot 2023-03-20 at 10.00.42 PM.png
Screenshot 2023-03-20 at 10.04.24 PM.png
Screenshot_2023-03-20_at_10.00.25_PM-removebg-preview.png

DÜZGÜN GÖRNÜŞ Kellesi

 

Şeýle hem tutawaç eňňit agaçlara uýgunlaşyp, ösümlige zeper ýetmezligi üçin tutawaçdan iň oňat peýdalanyp biler. Baglanyşygyň bedene uýgunlaşmagy awtomatiki, şonuň üçin her gezek el bilen edilmeli däl.

 

Wibrasiýa edilýän kelläniň berkligini operator sürüjiniň oturgyjynyň goltugynyň ekrany arkaly gönüden-göni sazlap biler.

 

Gripperiň iň uly açylyşy hatda iň giň agaçlary hem ýerleşdirmek üçin 60 sm.

 

Bedeniň ösüşine görä titremäni üýtgetmegiň zerurlygy ýok. Şeýle hem, gündeligi gysyp, amallary çaltlaşdyranda operatora has köp erkinlik berýär.

rezin rozetkalar

Kauçuk tutawaçlar inedördül görnüşde: bu yrgyldylary has uly meýdana geçirmäge mümkinçilik berýär.

 

Arm

Gol goşmaça guýma demir nasosy bilen enjamlaşdyrylandyr.

​ ​

teleskopiki gol

Teleskopiki gol pes agaçlaryň aşagynda traktor bilen urmazdan işläp biler.

SELF PROPELLED TREE SHAKER AND PRUNER

30140-tumbnail-e1639401813309.png

30140

Screenshot_2023-03-20_at_9.40.23_PM-removebg-preview.png
Screenshot_2023-03-20_at_9.37.21_PM-removebg-preview.png

GÖRNÜŞLI ÇIMKLENDIRMELER BILEN IER GOWY BIRLEŞIK

 

Elektro-gidrawlik teleskopiki gülläp ösmek, hatda iň beýik şahalara-da ýetmäge mümkinçilik berýär; Islendik ululykdaky agaç üçin amatly güýçli polat titreýän tutawaç bilen enjamlaşdyrylandyr.

​ ​

GEREK GEREK IIN GOWY GÖRNÜŞ BILEN

30140 “John Deere” 4,5 l 135 at güýji Tier III (ýa-da Tier IV hereketlendirijisi) bilen enjamlaşdyrylandyr.

Iň amatly ölçegleri bilen ajaýyp kombinasiýa

Elektro-gidrawlik teleskopiki gol, hatda iň beýik şahalara-da ýetmäge mümkinçilik berýär; Sizhli ululykdaky agaçlar üçin amatly güýçli polat titreýän tutawaç bilen enjamlaşdyrylandyr.

30140 modeli “Monchiero Wibrating Head” bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Aýlanma kellesi

30140, gidrawlik goluna oturdylan 3 tegelek arra (diametri 800 mm) bilen aýlanýan kelle bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

30140, köpugurlylygy we ulanylyşy aňsatlygy sebäpli, kesmek amallaryňyzda güýçli ýaran bolup biler. Gidrawlik gol, her şaha ýetmek üçin köp dürli belentliklerde we eňňitlerde hereket edip biler.

Aýratynlyklary

  • 0.8 bar basyşly dört 425 mm giňlikdäki teker

  • Proporsional howa akymynyň radiatory

  • Motor sowadyjy temperatura gözegçilik

  • Gidrawlik ýagyň temperaturasyna gözegçilik

  • Fuelangyjyň az sarp edilmegi we has köp güýç

bottom of page